PL.06.00

Varný polymerátor pro kyvety

Varný polymerátor určený pro polymeraci dentálních pryskyřic. Přístroj je řízen mikroprocesorem . Celková kapacita jsou 4 kyvety.(velké)6-10 malých. Celonerezové provedení zajišťuje dlouhou životnost.Dvě fáze předehřívací

a vařící.

Příkon 1100W