MICROJET 2

Kategorie: ,

Pískovač, dvě trysky, 50 až 150micronů a 150 až 250 micronů.Pískovač má pedál,dvě rukavice výborné osvětlení.Nastavitelný tlak .